Sengegavle

Lara 4 x USB Sengegavl i velour 160 x 120 cm – Petrolium

Lara 4 x USB Sengegavl i velour 160 x 120 cm – Petrolium; Lepong.dk

Natalia Sengegavl i velour 160 x 120 cm – Flaskegrøn

Natalia Sengegavl i velour 160 x 120 cm – Flaskegrøn; Lepong.dk

Natalia Sengegavl i velour 160 x 120 cm – Mørkeblå

Natalia Sengegavl i velour 160 x 120 cm – Mørkeblå; Lepong.dk

Chiara 4 x USB Sengegavl i velour 140 x 120 cm – Flaskegrøn

Chiara 4 x USB Sengegavl i velour 140 x 120 cm – Flaskegrøn; Lepong.dk

Athena Sengegavl i velour 180 x 120 cm – Flaskegrøn

Athena Sengegavl i velour 180 x 120 cm – Flaskegrøn; Lepong.dk

Lara Sengegavl i velour 140 x 120 cm – Sort

Lara Sengegavl i velour 140 x 120 cm – Sort; Lepong.dk

Lara Sengegavl i velour 150 x 120 cm – Royal blue

Lara Sengegavl i velour 150 x 120 cm – Royal blue; Lepong.dk

Natalia Sengegavl i velour 150 x 120 cm – Mørkegrå

Natalia Sengegavl i velour 150 x 120 cm – Mørkegrå; Lepong.dk

Natalia Sengegavl i velour 200 x 120 cm – Sort

Natalia Sengegavl i velour 200 x 120 cm – Sort; Lepong.dk

Lara Sengegavl i velour 180 x 120 cm – Petrolium

Lara Sengegavl i velour 180 x 120 cm – Petrolium; Lepong.dk